“Dəfinə yarpağı” müsabiqəsi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi bədii tərcümə sahəsində əməyin dəyərləndirilməsi və tərcümə sahəsinin inkişafını nəzərdə tutuan “Dəfinə yarpağı” adlı müsabiqə elan edib. Tərcümə edilmiş əsərlər oktyabrın 24-dən dekabrın 20-dək müsabiqə üçün təqdim edilə bilər. Müsabiqənin nəticələrinin 2015-ci ilin mart ayında elan olunması planlaşdırılıb.