Qiymətlər

DİLLƏR SƏNƏDLƏRİN TƏRCÜMƏ DƏYƏRİ
(AZN)

MƏTNLƏRİN TƏRCÜMƏ DƏYƏRİ
(AZN)

ingilis, rus, türk 7 8-14
alman, ukrayna 8 10-15
ərəb, fars, gürcü 10 12-20
fransız, italyan, ispan 16 18-32
isveç, fin, holland, norveç, danimarka, tacik, erməni, yəhudi (ivrit, ibri) 20 26-36
yunan, macar, çex, alban, sloven, bosniya, serb, bolqar, polyak, rumın, belarus, moldav, latış, eston, qazax, türkmən, qırğız, portuqal 28 35-45
yapon, çin, koreya, vyetnam, urdu, hind 32 42-52
malay, indoneziya, qviney, nepal, monqol 35 45-60

Qiymətlərə notarial təsdiq daxil deyil. Sənədlərin notarial təsdiqi tələb olunarsa, bu zaman notarial xərclər, yəni rüsum qiymətin üzərinə əlavə olunur. Sənədin tərcüməsi həmin sənədin özünə tikilərsə (bu kimi sənədlərə qərar, etibarnamə, bildiriş, ərizə, arayış və s. daxildir), bu zaman səhifəsindən asılı olmayaraq, bir sənəd üçün 5 AZN ödənilir.

Əgər tərcümə sənədin surətinə tikilərsə (məsələn, diplom, şəhadətnamələr, pasport, vəsiqə və s.), bu zaman tərcümənin təsdiqi üzrə məbləğin (5 AZN) üzərinə surətin təsdiq rüsumu da əlavə olunur. 1 səhifədən ibarət sənədin surətinin təsdiqi 5 AZN, hər bir növbəti səhifənin qiyməti isə, əlavə olaraq 1 AZN hesablanır. Nümunə olaraq, 5 səhifədən ibarət sənədin surətinin təsdiqi ilk səhifə üçün 5 AZN + növbəti 4 səhifə üçün 4 x 1 AZN = 9 AZN olaraq hesablanır.

Mətnlərin tərcüməsi zamanı 1800 işarədən ibarət mətn (probelsiz) 1 səhifə olaraq hesablanır.