Tərcümə dillər

Portuqal dili

Portuqal dili roman dilləri qrupuna məxsusdur və dünyada ən çox yayılmış dillərdən biridir. Portuqal dilində danışan şəxslər vaxtaşırı olaraq öz dillərini luzofon dili adlandırırlar. Bu ad qədim Romanın əyaləti olan...

Ətraflı

Niderland dili

Niderland dili Niderlandın rəsmi dövlət dilidir. Bu dil bəzən holland dili, eləcə də Flandriya vilayətində yayılmış ən işlək dialektlərindən olan flamand dili də adlandırılır. Niderland dilindən tərcümə edərkən,...

Ətraflı

Koreya dili

Koreya dili - Koreyalıların dili və Koreya yarımadasında yerləşən hər iki dövlətin, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının və Koreya Respublikasının rəsmi dövlət dilidir.

Bir sıra hesablamalara görə,...

Ətraflı

Yapon dili

Yapon dili Şərqi Asiya dillərinə, Yapon dil ailəsinə mənsub olub, Yaponiyanın rəsmi dövlət dilidir. Bud ildə dünyada 125 milyon insan danışır. Bəzi alimlər yapon dilinin Koreya və altay dil ailəsi...

Ətraflı

Çin dili

Çin dili Çin-Tibet dil ailəsinə aid olub, Çin, Tayvan və Sinqapurun rəsmi dövlət dilidir. Hal-hazırda dünyada təqribən1,3 milyard insan çin dilindən istifadə edir. Dünyada hər beş adamdan birinin ana dili...

Ətraflı

Urdu dili

Urdu dili hind-avropa dili ailəsinə daxildir. XIII əsrdə yaranmış urdu dili Pakistanının rəsmi dilidir. Hindistanda urdu dili 23 rəsmi dövlət dilindən biridir. Ölkədə təxminən 50 milyon nəfər insan bu dildə...

Ətraflı

Polyak dili

Polyak dili qərbi slavyan dilləri qrupunun lehit dilləri yarımqrupuna aiddir. Polyak dili Polşanın rəsmi dövlət dili və 2004-cü ildən bəri Avropa İttifaqının rəsmi dillərindən biridir. Polyak dili Polşa ilə yanaşı,...

Ətraflı

Macar dili

Macar dili fin-uqor dillərindən biri olub, Macarıstan Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Bu dil Macarıstanda və onunla qonşu olan ölkələrdə (keçmiş Yuqoslaviya ölkələri, Avstriya, Rumıniya) geniş istifadə olunur. Hazırda bu dildə...

Ətraflı

Yunan dili

Yunan dili dünyanın ən qədim yazılı dili olub, 4 min ildən artıq tarixə malikdir. Müasir yunan dili qədim yunan dilindən xeyli fərqlənsə də, mənşəcə qədim yunan dilinə əsaslanır. Yunan dilində...

Ətraflı

Çex dili

Çexiya Respublikasının rəsmi dövlət dili olan çex dilində, təqribən 12 milyon insan danışır. Çex dili slovak, qərbi slavyan dillərindən polyak və rus dillərinə yaxındır. Dilin lüğət tərkibini təşkil edən sözlər...

Ətraflı

Gürcü dili

Gürcü dili kartveli qrupuna aid olub, Gürcüstan Respublikasının rəsmi dili, eləcə də bir Qafqaz xalqlarının ədəbi və ünsiyyət dilidir. Bu dil Kaxetiyada, Kartlidə, Türkiyədə, Azərbaycanda və İranda fərqli ləhcələri danışılır....

Ətraflı

Ukrayna dili

Ukrayna dili Şərqi-slavyan dilləri qrupuna aiddir. Ukrayna Respublikasının dövlət dili olmaqla yanaşı, bir sıra dövlətlərin və təşkilatların rəsmi dili, eyni zamanda Moldova Respublikasının üç rəsmi dilindən biridir. Dünyada təxminən 50...

Ətraflı

İspan dili

İspan dili dünyada ən çox danışılan dillər sırasına daxil olub, İspaniya, Argentina, Meksika, Kolumbiya və s. ölkələrin rəsmi dövlət dilidir.

Hal-hazırda dünyada yarım milyard insan bu dildən...

Ətraflı

İtalyan dili

İtalyan dili Vatikan, İtaliya, San-Marinonun rəsmi dili olmaqla yanaşı, italyanların çoxluq təşkil etdiyi bir sıra xarici ölkələrdə də rəsmi dil olaraq tanınır. Hal-hazırda dünyada təqribən 60 milyon insanın bu dildən...

Ətraflı

Alman dili

Alman dili Avropa Birliyinin 23 rəsmi dilindən, həmçinin 3 işlək dilindən (digər iki işlək dil - ingilis və fransız dilləridir) biridir. Alman dili rəsmi dil olaraq Almaniya, Avstriya, Lixtenşteyn, Lüksemburq,...

Ətraflı

Fransız dili

Fransız dili Fransa Respublikasının rəsmi dilidir. Bu dil, həmçinin Belçika, İsveçrə, Kanadada yaşayan fransızların dili və həmin ölkənin rəsmi dillərindən biridir. Fransız dilindən Afrika, Karib hövzəsi ölkələrinin əhalisi...

Ətraflı

Yəhudi dili

Yəhudi dili İsrail dövlətinin rəsmi dövlət dili və 7 milyon insanın ana dilidir. Bu dil ivrit dili, ibri dili, ibrit dili kimi də işlənilir. Yəhudi əlifbası 22 hərfdən ibarətdir və...

Ətraflı

Fars dili

Fars dili Hind-Avropa dilləri ailəsinin İran dilləri qrupuna daxil olub, İran İslam Respublikası, Əfqanıstan və Taciqistanın rəsmi dili sayılır. Fars dili bir neçə dialekti özündə birləşdirir:

  • ...
Ətraflı

Ərəb dili

Ərəb dili İslam dinimizin müqəddəs kitabı Qurani Kərimin nazil olduğu dil olub, 20-dək ölkənin rəsmi dövlət dilidir.

Ərəb dilində yalnız dini ədəbiyyat deyil, eləcə də müasir elmi-bədii...

Ətraflı

Türk dili

Türk dili Altay dilləri ailəsinin türk dilləri qrupuna daxil olub, Türkiyə Respublikasının dövlət dilidir. 1923-cü ildə Türkiyə Respublikası yaradılarkən, türk dilinin digər dillərin təsirindən təmizlənməsi prosesi başladı. Bu prosesin uzun...

Ətraflı

Rus dili

Rus dili Hind-Avropa dilləri ailəsinin Slavyan dilləri qrupuna aid olub, 200 milyona yaxın insanın ana dilidir. Rusiyanın rəsmi dövlət dili və BMT-nin altı rəsmi dilindən biridir. Ukrayna, Belarus, Qazaxıstan kimi...

Ətraflı

İngilis dili

İngilis dili Hind-Avropa dillərinin german dilləri qrupuna aid olub, dünyada ən geniş yayılmış və rəsmi səviyyədə qəbul olunmuş beynəlxalq dildir. İngilis dili bir neçə ölkənin, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya,...

Ətraflı