Yazılı tərcümələr

“Lingvo” Tərcümə Mərkəzi bütün növ yazılı tərcümə xidmətlərini sizlərə təklif edir. Hüquqi, iqtisadi, texniki, tibbi və s. mətnlərin ən yüksək keyfiyyətlə tərcüməsi peşəkar tərcüməçilərimiz tərəfindən həyata keçirilir.

Hüquqi dəstək

Türkiyə, MDB və digər ölkələrdə təsis edilmiş şirkətlərin, ofşor müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında törəmə müəssisəsini, filial və ya nümayəndəliyini yaratmaqla göstərdiyimiz hüquqi dəstək işgüzar nüfuzunuzu daha da qaldıracaqdır.

Notarial təsdiq

Sənədlərin tərcüməsinin, eləcə də onların surətinin, hüquqi və digər sənədlərin, etibarnamə və ərizələrin notarial təsdiqi əməkdaşlarımız tərəfindən ən qısa zamanda həyata keçirilir.

XİDMƏTLƏRİMİZ
 • Sənədlərin tərcüməsi
  Sənədlərin tərcüməsi Əziz müştərilər! Yazılı Tərcümə “Lingvo” Tərcümə Mərkəzinin ixtisaslaşdığı...
 • Mətnlərin tərcüməsi
  Mətnlərin tərcüməsi Hüquqi, iqtisadi, texniki, tibbi və digər mətnlərə peşəkar...
 • Notarial təsdiq
  Notarial təsdiq Əksər sənədlərin tərcüməsini notarial təsdiqsiz təsəvvür etmək mümkün...
 • Miqrasiya dəstəyi
  Miqrasiya dəstəyi “Lingvo” Tərcümə Mərkəzi əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə...
 • İngilis dili

  İngilis dili Hind-Avropa dillərinin german dilləri qrupuna aid olub, dünyada ən geniş yayılmış və rəsmi səviyyədə qəbul olunmuş beynəlxalq dildir. İngilis dili bir neçə ölkənin, o cümlədən ABŞ, ...

  Rus dili

  Rus dili Hind-Avropa dilləri ailəsinin Slavyan dilləri qrupuna aid olub, 200 milyona yaxın insanın ana dilidir. Rusiyanın rəsmi dövlət dili və BMT-nin altı rəsmi dilindən biridir. Ukrayna, ...

  Türk dili

  Türk dili Altay dilləri ailəsinin türk dilləri qrupuna daxil olub, Türkiyə Respublikasının dövlət dilidir. 1923-cü ildə Türkiyə Respublikası yaradılarkən, türk dilinin digər dillərin təsirindən ...

  Ərəb dili

  Ərəb dili İslam dinimizin müqəddəs kitabı Qurani Kərimin nazil olduğu dil olub, 20-dək ölkənin rəsmi dövlət dilidir. Ərəb dilində yalnız dini ədəbiyyat deyil, eləcə də müasir elmi-bədii mətnlər, ...

  Fars dili

  Fars dili Hind-Avropa dilləri ailəsinin İran dilləri qrupuna daxil olub, İran İslam Respublikası, Əfqanıstan və Taciqistanın rəsmi dili sayılır. Fars dili bir neçə dialekti özündə birləşdirir: ...

  Yəhudi dili

  Yəhudi dili İsrail dövlətinin rəsmi dövlət dili və 7 milyon insanın ana dilidir. Bu dil ivrit dili, ibri dili, ibrit dili kimi də işlənilir. Yəhudi əlifbası 22 hərfdən ibarətdir və sağdan sola ...

  Fransız dili

  Fransız dili Fransa Respublikasının rəsmi dilidir. Bu dil, həmçinin Belçika, İsveçrə, Kanadada yaşayan fransızların dili və həmin ölkənin rəsmi dillərindən biridir. Fransız dilindən Afrika, Karib ...

  Alman dili

  Alman dili Avropa Birliyinin 23 rəsmi dilindən, həmçinin 3 işlək dilindən (digər iki işlək dil – ingilis və fransız dilləridir) biridir. Alman dili rəsmi dil olaraq Almaniya, Avstriya, ...

  İtalyan dili

  İtalyan dili Vatikan, İtaliya, San-Marinonun rəsmi dili olmaqla yanaşı, italyanların çoxluq təşkil etdiyi bir sıra xarici ölkələrdə də rəsmi dil olaraq tanınır. Hal-hazırda dünyada təqribən 60 ...

  İspan dili

  İspan dili dünyada ən çox danışılan dillər sırasına daxil olub, İspaniya, Argentina, Meksika, Kolumbiya və s. ölkələrin rəsmi dövlət dilidir. Hal-hazırda dünyada yarım milyard insan bu dildən ...
  Əlavə 10 ədəd göstər
 • Ukrayna dili

  Ukrayna dili Şərqi-slavyan dilləri qrupuna aiddir. Ukrayna Respublikasının dövlət dili olmaqla yanaşı, bir sıra dövlətlərin və təşkilatların rəsmi dili, eyni zamanda Moldova Respublikasının üç ...

  Gürcü dili

  Gürcü dili kartveli qrupuna aid olub, Gürcüstan Respublikasının rəsmi dili, eləcə də bir Qafqaz xalqlarının ədəbi və ünsiyyət dilidir. Bu dil Kaxetiyada, Kartlidə, Türkiyədə, Azərbaycanda və ...

  Çex dili

  Çexiya Respublikasının rəsmi dövlət dili olan çex dilində, təqribən 12 milyon insan danışır. Çex dili slovak, qərbi slavyan dillərindən polyak və rus dillərinə yaxındır. Dilin lüğət tərkibini ...

  Yunan dili

  Yunan dili dünyanın ən qədim yazılı dili olub, 4 min ildən artıq tarixə malikdir. Müasir yunan dili qədim yunan dilindən xeyli fərqlənsə də, mənşəcə qədim yunan dilinə əsaslanır. Yunan dilində ...

  Macar dili

  Macar dili fin-uqor dillərindən biri olub, Macarıstan Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Bu dil Macarıstanda və onunla qonşu olan ölkələrdə (keçmiş Yuqoslaviya ölkələri, Avstriya, Rumıniya) ...

  Polyak dili

  Polyak dili qərbi slavyan dilləri qrupunun lehit dilləri yarımqrupuna aiddir. Polyak dili Polşanın rəsmi dövlət dili və 2004-cü ildən bəri Avropa İttifaqının rəsmi dillərindən biridir. Polyak ...

  Urdu dili

  Urdu dili hind-avropa dili ailəsinə daxildir. XIII əsrdə yaranmış urdu dili Pakistanının rəsmi dilidir. Hindistanda urdu dili 23 rəsmi dövlət dilindən biridir. Ölkədə təxminən 50 milyon nəfər ...

  Çin dili

  Çin dili Çin-Tibet dil ailəsinə aid olub, Çin, Tayvan və Sinqapurun rəsmi dövlət dilidir. Hal-hazırda dünyada təqribən1,3 milyard insan çin dilindən istifadə edir. Dünyada hər beş adamdan birinin ...

  Yapon dili

  Yapon dili Şərqi Asiya dillərinə, Yapon dil ailəsinə mənsub olub, Yaponiyanın rəsmi dövlət dilidir. Bud ildə dünyada 125 milyon insan danışır. Bəzi alimlər yapon dilinin Koreya və altay dil ...

  Koreya dili

  Koreya dili – Koreyalıların dili və Koreya yarımadasında yerləşən hər iki dövlətin, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının və Koreya Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Bir sıra ...
  Əlavə 10 ədəd göstər
 • Niderland dili

  Niderland dili Niderlandın rəsmi dövlət dilidir. Bu dil bəzən holland dili, eləcə də Flandriya vilayətində yayılmış ən işlək dialektlərindən olan flamand dili də adlandırılır. Niderland dilindən ...

  Portuqal dili

  Portuqal dili roman dilləri qrupuna məxsusdur və dünyada ən çox yayılmış dillərdən biridir. Portuqal dilində danışan şəxslər vaxtaşırı olaraq öz dillərini luzofon dili adlandırırlar. Bu ad qədim ...